přejít k hlavnímu menu | přejít k obsahuPolitika jakosti

Zeptejte se našich zákazníku proč jsou s námi spokojeni, my děláme jen svou práci.

Spokojenost zákazníků

Politikou firmy je dosahovat vysoké spokojenosti zákazníků s dodávanými produkty firmy a patřit k nejlépe hodnoceným dodavatelům. Pouze spokojení zákazníci mohou tvořit základ budoucího rozvoje a dlouhodobé prosperity firmy.

Jakost produktů firmy

Základní politikou firmy je dodávat zákazníkům pouze takové produkty, které budou splňovat všechny specifikované požadavky zákazníků, budou vyhovovat zamýšlenému užití a budou splňovat požadavky platné legislativy.

Otevřenost komunikace a transparentnost procesů

Důvěry zákazníka lze dosáhnout pouze maximální transparentností firemních procesů a otevřeností v jednání se zákazníkem. Zákazník má právo být informován o všech aspektech vyřízení jeho zakázky.

Neustálé zlepšování firemních procesů

Dlouhodobého rozvoje firmy a trvalého uspokojování potřeb zákazníků nelze dosahovat bez neustálého zlepšování firemních procesů, zvyšování jejich efektivnosti, optimalizace čerpání zdrojů a vývoje nových produktů uspokojujících požadované či očekávané potřeby zákazníků.

Spokojenost a odbornost zaměstnanců

Prosperity firmy nelze dosáhnout bez spokojených zaměstnanců. Základním úkolem vedení firmy je vytvořit pro zaměstnance takové podmínky, aby byli ztotožněni s cíli a politikou firmy, spatřovali v dlouhodobé kvalitní činnosti pro firmu jeden ze svých osobních cílů a měli motivaci pro neustálé sebezdokonalování.

Odpovědnost vedení

Základní politikou vedení firmy ve vztahu k vlastníkům firmy je udržovat a zvyšovat hodnotu firmy a zajištovat rozvoj a dlouhodobou prosperitu firmy. Toho není možné dosáhnout bez komplexního vedení firmy přístupu k vnitropodnikovým procesům, optimalizace použitých zdrojů a respektování požadavků zákazníků a dlouhodobých trendů na daném segmentu trhu.

Konkurenceschopnost

Trvalým úkolem všech zaměstnanců firmy je neustálým zvyšováním produktivity práce, jakostí produktů a zákaznicky orientovaným přístupem zabezpečovat konkurenceschopnost firmy, která je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firmy.


politika jakosti (48 kB)

nahoru

Hlavní menuVaše případné dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás!
CD PROFESIONAL security agency, s.r.o., V Holešovičkách 1446/10, Praha 8
tel. NON-STOP: +420 12 726, +420 242 490 111, fax: +420 242 490 305, GSM: +420 603 200 850