přejít k hlavnímu menu | přejít k obsahuZásahová skupina

Špičkové vybavení, pečlivý výběr a příprava pracovníků výjezdu, propracovaná metodika zásahu a ověřené kontrolní mechanismy nám umožňují nabízet profesionální služby při zásahu na střežených objektech v celé České republice.

Bezpečnostní zásah v celé České republice

Zásahová skupina společnosti CD PROFESIONAL security agency je tvořena mimořádně kvalitní a spolehlivou sítí výjezdových vozů. V Praze a vybraných lokalitách provozujeme vlastní výjezdové vozy. V dalších regionech využíváme služeb pečlivě vybraných a opakovaně prověřovaných smluvních zásahových skupin.

Pult Centrální Ochrany (PCO)

Od roku 2003, je činnost zásahové skupiny řízena prostřednictvím Multifunkčního Dohledového Centra jehož nedílnou součástí je i Pult Centrální Ochrany (PCO).

Multifunkční dohledové centrum - Pult Centrální Ochrany

Multifunkční dohledové centrum (MDC-PCO) je schopno zákazníkům zajistit širokou nabídku komplexních služeb, především zde probíhá dálkový dohled nad zabezpečovacími (EZS), protipožárními (EPS) a ostatními technologickými systémy objektů a vozidel s návazným řešením vzniklé situace.
Toto pracoviště je jedním z nejmodernějších svého druhu v České republice.

Profesionální bezpečnostní zásah

Při vyhlášení poplachu, nebo jiného důležitého signálu, postupuje operátor MDC-PCO dle objednávky klienta a podle předem daného scénáře. Vyžaduje-li si to vzniklá situace, je na místo neprodleně vyslána nejbližší zásahová skupina a podle charakteru signálu také záložní zásahová skupina popřípadě i Policie ČR.

Výjezdový vůz

Po dojezdu zásahová skupina provede adekvátní bezpečnostní zásah k odvrácení hrozícího, nebo trvajícího nebezpečí v souladu s propracovanou metodikou a podle směrnic České asociace pojišťoven.

Bezchybná činnost zásahové skupiny

Od konkrétní situace na střeženém objektu se odvíjí i další následná činnost zásahové skupiny především s ohledem na ochranu života, zdraví, majetku, informací a dalších oprávněných zájmů klientů. V případě potřeby je přivolána Policie ČR, hasičský sbor či lékařská pomoc a do jejich příjezdu zásahová skupina zajistí objekt tak, aby nedošlo k dalším škodám.

O každém provedeném zásahu je vedena pečlivá dokumentace, která je díky špičkové technice na profesionální úrovni a zahrnuje i aktuální polohy vozidel v daném čase ze systému GPS, nahrávky hlasové komunikace mezi zásahovou skupinou a řídícím pracovištěm MDC-PCO, fotodokumentaci v případě narušení objektu a další podklady dokládající reálný průběh událostí na objektu a bezchybnou činnost pracovníků výjezdu.

Špičkové vybavení, speciálně vyškolení zaměstnanci

Zásahová skupina je vybavena všemi prostředky a pomůckami k provedení kvalitního a účinného zásahu, zejména špičkovou spojovací a navigační technikou.
Posádky vozidel jsou tvořeny speciálně vyškolenými a prověřenými pracovníky, prochází kursy sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, nedílnou součástí je rovněž pohovor s psychologem.

Zaručená kvalita služeb - certifikace

Od roku 2005 máme zaveden systém managementu jakosti dle požadavku ČSN EN ISO 9001:2001, jenž byl v roce 2005 certifikován Certifikačním institutem České asociace pojišťoven a pokrývá veškerou činnost firmy od náboru a příjímání pracovníků, nákupu materiálu a služeb, až po provedení zásahu u strežených objektů. Kvalita služeb je pravidelně prověřována nejen formou interních auditů, ale prověřují ji i nezávislí auditoři.

nahoru

Hlavní menuVaše případné dotazy rádi zodpovíme - kontaktujte nás!
CD PROFESIONAL security agency, s.r.o., V Holešovičkách 1446/10, Praha 8
tel. NON-STOP: +420 12 726, +420 242 490 111, fax: +420 242 490 305, GSM: +420 603 200 850